People


ichf_z4-25

Group Members

Joanna Niedziółka-Jönsson – Head of group

Katarzyna Szot-Karpińska

Adam Leśniewski

Ewa Roźniecka

Dorota Buczyńska

Justyna Matyjewicz

Marta Janczuk-Richter

Izabela Olszowska

Michał Ćwik